DataDynamics.Labs Thingus Perfectus


Quiz:
1. Hvor stort er det norske statsbudjsettet? Info: Hva er statsbudsjettet 100 millioner til 10000 milliarder2. Hvor stor del av statusbudsjettet dekker vi inn via det såkalte oljefondet? Info om oljefondet (korrigert underskudd osv)3. Hvor mye av statens inntekter er skatt på inntekt, formue, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift? 0-100%4. Hvor stor andel går til alderspensjoner?5. Hvor stor andel går til trygd?6. Hvor mye bruker vi på bistand?7. Klima?8. Politi og forsvar?9. ???

Statens utgifter per måned:

Statens inntekter:

Fylkets utgifter:

Kommunens utgifter:

Hvem er vi? Hvorfor dette? Bakgrunn for prosjektet De siste ti årene har vi vært vitne til økende polarisering av politikk og samfunn både i Norge og internasjonalt. Det har ført til blant annet tidligere utenkelige utfall i valg av president i USA samt valget om hvorvidt Storbritania skal forlate EU. Og mye tyder på at trenden vil fortsette med forestående valg i blant annet Italia. Hva er årsaken? Media må ta sin del av ansvaret. De har, som kapitalismen antageligvis kunne forutse, høyere fokus på profitt enn sin oppgave som tredje statsmakt og legge grunnlaget for en opplyst befolkning som er en forutsetning for et velfungerende demokrati. Dessverre er det mer lønnsomt med sensasjonalistiske oppslag på stadig tynnere faktagrunnlag. Facebook har også gitt grobunn for en ny industri med utelukkende fabrikerte nyheter basert på oppdiktede fakta. Dessverre har det menneskelige sinn en lei tendens til å akseptere påstander som støtter det vi allerede tror på, uavhengig av om det er sant eller ikke. Kombinert med såkalte filter-bubbles som Facebook og Google bygger rundt oss kan vi være en del av debatten men kun se sin egen side av saken og slippe ubehaget ved å se motstridende argumenter. Målet med dette verktøyet er å de-polarisere den politiske debatten ved å vise hvor like forskjellige politiske partier er når det kommer til budsjettprioriteringer og å bryte ned astronomiske summer i statsbudsjetter til håndterlige summer basert på hva den enkelte betaler i skatt. Det er også mulig å sammenligne f.eks. skattenivået i Norge med våre naboland for å vise at likhetene er større en forskjellene. De aller fleste av oss ønsker det samme resultatet, et trygt og godt samfunn, men en polarisering og demonisering av "de andre" er ikke måten å gjøre det på.

Kilder


Made with love by DataDynamics
Made with by DataDynamics.Labs